Центр гемокорекції

Гончаренко Н.С.

Гончаренко Наталія Сергіївна

Керівник центру гемокорекції
Лікар-трансфузіолог

Центр гемокорекції є структурним підрозділом КЗОЗ ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ.

                Відомо, що функціонування органів і систем безпосередньо залежить від стану крові. В даний час кров не стільки переливають, як навпаки, витягують і очищають від токсичних речовин. Іншими словами, здійснюють екстракорпоральну гемокорекцію.

У Центрі гемокорекції використовуються розрахункові системи оцінки стану параметрів крові, включаючи імунологічні показники, що дозволяє не тільки адекватно призначати процедуру лікувального плазмаферезу, але і в динаміці контролювати його ефективність.

До нових методів в трансфузіології відноситься створення технологій для управління функціями організму через кров. У Центрі гемокорекції застосовуються сучасні інноваційні розробки, що включають використання нанотехнологій, нових методів діагностики і лікування порушень згортання крові, профілактики тромбоутворення. Застосування інноваційних методів комплексного аналізу клініко-біохімічних параметрів (інтегрально-аналітичної системи) дозволяє не тільки об’єктивно проаналізувати стан функціонування життєво важливих фізіологічних систем, а й оцінити загальний стан організму, з точки зору цілісної системи.

Використання нового алгоритму бальної оцінки інтегрально-аналітичної системи дозволяє:

  1. Виявити приналежність обстежуваного до тієї чи іншої групи ризику захворювання.
  2. Визначити ступінь клінічної тяжкості загального стану пацієнта.
  3. Знайти фінансово оптимальний і клінічно ефективний шлях профілактики і лікування.
  4. Забезпечити якість проведених лікувально-профілактичних заходів.
  5. Виявити значимі кореляційні зв’язки, що впливають на ланки системи згортання крові, виявити істинний генез порушення системи гемостазу, призначити адекватну етіотропну терапію.Основними складовими інтегрально-аналітичної системи є системний підхід, доступність медичної допомоги та соціальної реабілітації незалежно від статі, віку та соціального становища, незалежність і сталість експертизи діагностичного та лікувального процесу, контроль обсягу, якості та своєчасності надання медичних послуг та їх відповідність медичним стандартам. Слід також зазначити, що перевага розробленого алгоритму полягає не тільки в швидкому й об’єктивному обстеженні великої кількості людей, виявленні на ранніх етапах груп ризику по тяжкості стану, визначенні оптимального і ефективного варіанту профілактики та лікування захворювання, економії часу, коштів для обстеження, але і можливості використовувати отримані дані для їх кореляції з факторами впливу зовнішнього середовища (екологія, харчування, фізичне навантаження, шкідливі звички, наркоманія, вакцинація, фармакотерапія тощо).

Апробація розробок, які  застосовуються в Центрі гемокорекції широко висвітлена в 230 публікаціях вітчизняних та зарубіжних наукових журналах, матеріалах всесвітніх і міжнародних конференцій, з’їздів і симпозіумів.

Belousov_1

Білоусов Андрій Миколайович

Професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО
Лікар-трансфузіолог Вищої категорії