(095) 570-47-66 Анкета донора

ТЕГ-5000

0-02-0a-74a659f314c64d2de96ab58f6312af79ef48c0db1e03b94eea0b6d74f0b64545_5b5d3202761ddd7e

TЕГ- 5000– це сучасне обладнання в діагностиці захворювань з порушенням гемостазу.
Тромбоеластографія – це нові можливості інтегральної оцінки гемостазу в медицині. Оперативна оцінка стану і функціональної взаємодії всіх ланок системи гемостазу і фібринолізу, а також дослідження реологічних характеристик крові.
Мета застосування тромбоеластографії:

  • ·  Контроль за станом судинно-тромбоцитарної, коагуляційної та фібринолітичної ланок системи в режимі реального часу
  • ·  Можливість здійснювати адекватний підбір доз дезагрегантов, антикоагулянтів, активаторів фібринолізу
  • ·  Можливість вибору індивідуального алгоритму протитромботичної терапії у хворих з будь-якою патологією

Показання до проведення:

  •   Судинні порушення (підвищене тромбоутворення)
  •   Хвороби печінки
  •   Аутоімунні патології
  •   Порушення згортання крові
  •   Серцево-судинна патологія (ризик тромбоемболії (ТЕЛА))

Обґрунтування застосування тромбоеластографії в різних областях медицини

Акушерство
Масивна кровотеча в пологах, терапія якого неможлива без контролю згортання крові, займає перше місце серед причин смертності породіль і одне з перших місць серед всіх серйозних ускладнень пологів. Зростання числа важких гестозів, що призводять до порушень в системі згортання крові, робить своєчасне коагулологічне обстеження вагітної жінки обов’язковим. Дана проблема вкрай гостро стоїть перед акушерсько-гінекологічними клініками. Застосування тромбоеластографії дозволяє попередити і уникнути виникнення такого грізного ускладнення.

Онкологія
Терапія онкологічних хворих часто ускладнюється приєднанням ДВС-синдрому, внаслідок цитолізу пухлини. Також нерідко зустрічається дефіцит факторів згортання внаслідок ураження печінки пухлиною або проведеної хіміотерапією. Нерідко до цього приєднується і тромбоцитопенія. Генез геморагічного синдрому в такій ситуації вимагає проведення швидкої диференціальної діагностики, для визначення основної причини кровотечі і початку патогенетично обґрунтованої терапії. Проведення подібної діагностики можливо за допомогою тромбоеластографа TEG 5000.

Хірургія
Будь-які оперативні втручання, особливо у великій хірургії, часто супроводжуються масивною крововтратою. Безпосередньо втрата крові, а також замісна терапія кристалоїдними і синтетичними колоїдними розчинами призводить до прогресування порушень системи гемостазу. При крововтраті більше одного об’єму циркулюючої крові, з’являється і прогресує тромбоцитопенія. Експрес оцінка стану системи згортання крові, можлива з TEG 5000, в подібній ситуації дозволяє анестезіологу і трансфузіології вибрати правильну тактику інфузійно-трансфузійної терапії та обґрунтувати трансфузії свіжозамороженої плазми, кріопреципітату або тромбоцитів концентрату, або, навпаки, показати непотрібність переливання того чи іншого компонента крові.

Гематологія
Лікування хворих з гемобластозами в переважній більшості випадків супроводжується тромбоцитопенією як пухлинного, так і цитостатичного генезу. Септичні ускладнення, які часто зустрічаються у цих хворих, супроводжуються ДВС-синдромом зі споживанням факторів згортання крові. Також нерідко зустрічається і ураження печінки пухлиною або цитостатиками зі зниженням синтетичної функції, в тому числі і продукції факторів згортання. Геморагічний синдром у таких хворих може бути обумовлений як патологією плазмового так і тромбоцитарного гемостазу, а нерідко може мати і поєднаний генез, що вимагає від гематолога диференційного підходу в замісної терапії СЗП і тромбоцитів концентратом. У терапії хворих з гемофіліями А і В також необхідний ретельний контроль гемостазу для визначення тактики замісної терапії VIII і IX факторами. У свою чергу терапія антикоагулянтами у хворих різними видами тромбофілії вимагає ретельного підбору доз препаратів для запобігання рецидиву тромбозів. Все це обумовлює вкрай високу затребуваність такого приладу як TEG 5000, який дозволяв би виконувати діагностику системи згортання крові в екстрених ситуаціях і відповідати на перелічені запитання.

Серцево-судинна хірургія, кардіологія

Терапія хворих з серцево-судинною патологією неможлива без застосування антикоагулянтів і антиагрегантів, адекватність терапії якими вимагає виконання постійного моніторингу системи згортання крові. Нерідко таким хворим потрібно проведення хірургічного втручання, в тому числі і виконання аортокоронарного шунтування, що, в свою чергу, вимагає попередньої відміни препаратів, які впливають на гемостаз і виконання контрольного дослідження властивостей згортання крові безпосередньо перед операцією. В післяопераційному періоді у таких хворих потрібно вирішити питання про час відновлення терапії антиагрегантами і антикоагулянтами. Для безпечного відновлення цієї терапії, без ризику отримання післяопераційної кровотечі, слід дотримуватися аналізу стану системи згортання крові, як плазмової її частини, так і здатності тромбоцитів до агрегації. Порушення в системі гемостазу при кардіохірургічних операціях в умовах ІК вимагають ретельного лабораторного моніторингу для своєчасної діагностики та адекватної терапії виявлених дефектів. Незалежне  термостатирування кожного каналу TEG® 5000 створює можливість моделювати умови інтроопераційної гіпотермії і проводити аналіз при реальній температурі тіла пацієнта.