(095) 570-47-66 Анкета донора

Юридична допомога

Малигон Іван Володимирович

Юрисконсульт

  • Надання правової оцінки та консультації при підготовці відповідей на звернення в порядку доступу до публічної інформації, звернень громадян, при підготовці відповідей на запити, у т.ч. правоохоронних органів, органів виконавчої влади та інших суб’єктів владних повноважень.
  • Підготовка звернень до органів Законодавчої та Центральних органів Виконавчої влади стосовно проблемних питань, які виникають під час роботи закладу та пов’язані із правозастосуванням.
  • Юридичний супровід діяльності при організації роботи закладу.
  • Надання правової оцінки при реорганізації, або зміні організаційно правової форми установи в рамках реформ у сфері охорони здоров’я.
  • Надання консультативної правничої допомоги при розробці посадових інструкцій працівників КНП ХОР «ОЦСК».
  • Участь в розробці умов договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
  • Оцінка відповідності наказів КНП ХОР «ОЦСК» до вимог чинного законодавства.
  • Підготовка проектів договорів при провадженні господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.
  • Представництво інтересів установи у судах всіх рівнів.
  • Аналіз і узагальнення результатів розгляду справ, судових рішень по окремим судовим справам що стосуються діяльності КНП ХОР «ОЦСК».