(057) 341-48-78

Юридична допомога

Малигон Іван Володимирович

Юрисконсульт

  1. Надання правової оцінки та консультації при підготовці відповідей на звернення в порядку доступу до публічної інформації, звернень громадян, при підготовці відповідей на запити, у т.ч. правоохоронних органів, органів виконавчої влади та інших суб’єктів владних повноважень.
  2. Підготовка звернень до органів Законодавчої та Центральних органів Виконавчої влади стосовно проблемних питань, які виникають під час роботи закладу та пов’язані із правозастосуванням.
  3. Юридичний супровід діяльності при організації роботи закладу.
  4. Надання правової оцінки при реорганізації, або зміні організаційно правової форми установи в рамках реформ у сфері охорони здоров’я.
  5. Надання консультативної правничої допомоги при розробці посадових інструкцій працівників КЗОЗ ХОЦСК.
  6. Участь в розробці умов договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.
  7. Оцінка відповідності наказів КЗОЗ ХОЦСК до вимог чинного законодавства.
  8. Підготовка проектів договорів при провадженні господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.
  9. Представництво інтересів установи у судах всіх рівнів.
  10. Аналіз і узагальнення результатів розгляду справ, судових рішень по окремим судовим справам що стосуються діяльності КЗОЗ ХОЦСК.