(095) 570-47-66 Анкета донора

Центр гемокорекції

Гончаренко Н.С.

Гончаренко Наталія Сергіївна

Керівник центру гемокорекції
Лікар-трансфузіолог

Центр гемокорекції є структурним підрозділом КНП ХОР “ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ”.

                Відомо, що функціонування органів і систем безпосередньо залежить від стану крові. В даний час кров не стільки переливають, як навпаки, витягують і очищають від токсичних речовин. Іншими словами, здійснюють екстракорпоральну гемокорекцію.

У Центрі гемокорекції використовуються розрахункові системи оцінки стану параметрів крові, включаючи імунологічні показники, що дозволяє не тільки адекватно призначати процедуру лікувального плазмаферезу, але і в динаміці контролювати його ефективність.

До нових методів в трансфузіології відноситься створення технологій для управління функціями організму через кров. У Центрі гемокорекції застосовуються сучасні інноваційні розробки, що включають використання нанотехнологій, нових методів діагностики і лікування порушень згортання крові, профілактики тромбоутворення. Застосування інноваційних методів комплексного аналізу клініко-біохімічних параметрів (інтегрально-аналітичної системи) дозволяє не тільки об’єктивно проаналізувати стан функціонування життєво важливих фізіологічних систем, а й оцінити загальний стан організму, з точки зору цілісної системи.

Використання нового алгоритму бальної оцінки інтегрально-аналітичної системи дозволяє:

 1. Виявити приналежність обстежуваного до тієї чи іншої групи ризику захворювання.
 2. Визначити ступінь клінічної тяжкості загального стану пацієнта.
 3. Знайти фінансово оптимальний і клінічно ефективний шлях профілактики і лікування.
 4. Забезпечити якість проведених лікувально-профілактичних заходів.
 5. Виявити значимі кореляційні зв’язки, що впливають на ланки системи згортання крові, виявити істинний генез порушення системи гемостазу, призначити адекватну етіотропну терапію.Основними складовими інтегрально-аналітичної системи є системний підхід, доступність медичної допомоги та соціальної реабілітації незалежно від статі, віку та соціального становища, незалежність і сталість експертизи діагностичного та лікувального процесу, контроль обсягу, якості та своєчасності надання медичних послуг та їх відповідність медичним стандартам. Слід також зазначити, що перевага розробленого алгоритму полягає не тільки в швидкому й об’єктивному обстеженні великої кількості людей, виявленні на ранніх етапах груп ризику по тяжкості стану, визначенні оптимального і ефективного варіанту профілактики та лікування захворювання, економії часу, коштів для обстеження, але і можливості використовувати отримані дані для їх кореляції з факторами впливу зовнішнього середовища (екологія, харчування, фізичне навантаження, шкідливі звички, наркоманія, вакцинація, фармакотерапія тощо).

Апробація розробок, які  застосовуються в Центрі гемокорекції широко висвітлена в 230 публікаціях вітчизняних та зарубіжних наукових журналах, матеріалах всесвітніх і міжнародних конференцій, з’їздів і симпозіумів.

DSC_1952 (1)

Білоусов Андрій Миколайович

Професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології ХМАПО
Лікар-трансфузіолог Вищої категорії

DSC_1957 (1)

Білоусова Катерина Юріївна

лікар-імунолог клінічний вищої категорії

СКІРДА ІГОРЬ ІВАНОВИЧ

лікар-трансфузіолог
лікар-анестезіолог вищої категорії
к.м.н.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОКАЗАНЬ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ХВОРОГО НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ДО ЛІКАРЯ-ІМУНОЛОГА КЛІНІЧНОГО

 

 1. Запальні або інфекційні хвороби, які характеризуються:

– хронічним, рецидивуючим або затяжним перебігом;

– неповним одужанням;

– нестійкою ремісією;

– резистентністю до традиційного лікування.

 1. Встановлені зміни морфо-функціонального стану органів імунної системи (аплазія тимусу, тімо – і спленомегалія, лімфаденопатія, лімфаденіт неспецифічного походження та ін).
 2. Наявність вад розвитку органів і тканин, які можуть супроводжувати первинні імунодефіцити.
 3. Тривале перебування під впливом шкідливих фізичних факторів та/або психоемоційного стресу.
 4. Наявність значної ендо – і екзоінтоксикацій.
 5. Ознаки синдрому підвищеної і хронічної втоми.
 6. Наявність стійких і значних змін показників лейко – і / або імунограми.
 7. Наявність незвичайних реакцій на вакцини.
 8. Аутоімунні хвороби.
 9. Дані фізичного обстеження (зниження маси тіла, хронічна діарея, тривалий субфебрилітет, кандидози слизової оболонки порожнини рота, дерматити, шкірні абсцеси).
 10. Новоутворення (імунологічний моніторинг для визначення можливості проведення імунотерапії).
 11. Алергічні хвороби, які потребують імунологічного моніторингу та інтенсивної неспецифічної імунотерапії.
 12. Імунозалежне безпліддя.
 13. Стан після проведення:

– тривалої імуносупресивної терапії;

– рентгенотерапії або променевої терапії.