(095) 570-47-66

Попова Ольга Вікторівна

Попова Ольга Вікторівна

Біохімік вищої категорії групи біохімічного обстеження крові донорів лабораторного відділу

Група обстеження донорів та донорської крові :

  • Група попереднього обстеження донорів крові
  1. Загальноклінічні дослідження – загальне скринінгове дослідження зразку периферичної крові, що передбачає визначення концентрації загального гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів в одиниці об’єму, величини гематокриту, еритроцитарних та тромбоцитарних індексів, а також лейкоцитарної формули. Призначається при диспансерному дослідженні, моніторингу терапії, диференційної діагностики захворювання крові.
  2. Гематологічні дослідження дослідження проводяться на автоматичному гематологічному аналізаторі Місrо СС-20 (High Technology inc, USA) – автоматизована система підрахунку клітин з диференціацією лейкоцитів на 3популяції, аналіз представлений 20 параметрами з тріальним режимом відображення гістограмм для WBC, RBC, PLT. При підрахунку WBC, RBC, PLT використовується прямий метод абсолютного підрахунку, для гемоглобіну – цианідний фотометрический метод, що гарантує точність вимірювання.)
  • Група апробації зразків донорської крові
  1. Імуногематологічні дослідження – Визначення групи крові за системами АВ0 та (або) Резус; виявлення та (або) встановлення титру антиеритроцитарних антитіл; ідентифікація іррегулярних антитіл; діагностика аутоімунних гемолітичних анемій (АІГА); підбір крові для хворих у випадках наявності ауто- та аллоантитіл, а також після кожного повідомлення про несумісність у перехресній пробі; імуногематологічний аналіз післятрансфузійних ускладнень; визначення фенотипу Rh, антигену К або інших антигенів у імунізованих осіб, а також для запобігання алоімунізації хворих, які потребують багаторазової гемотерапії; діагностика імуногематологічного конфлікту між матір’ю та плодом, гемолітичної хвороби плода і новонародженого (ГХПН). Призначається для визначення трансфузійної сумісності, при гемолітичній хворобі новонароджених (визначення несумісності крові матері ат плода за системою АВ0 або резус-фактора), передопераційна підготовка, при вагітності (в тому числі профілактика резус-конфлікта), при нагляді за вагітними з негативним резус-фактором, при не виношуванні вагітності).
  • Група біохімічного обстеження донорської крові
  1. Біохімічні дослідження – визначення білку крові та білкових фракцій, ферментів. Призначається для оцінки стану білкового обміну, загальний моніторинг стану пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки, важкими травмами та опіками, онкологічними захворюваннями, моніторингу пацієнтів з гепатитами різної етіології
  2. Дослідження системи гемостазу – визначення глобальних та локальних показників за допомогою Тромбоеластографа ТЕГ 5000 (США) і коагулометра. Призначається для оцінки стану згортаючої системи, при її патології, при діагностиці гемофілії, антифосфоліпідному синдромі, для контролю антикоагуляційної терапії, особливо для профілактики тромболітичних ускладнень при хірургічних втручаннях, травмах, вагітності, пологах.)
slot gacor