(095) 570-47-66 Анкета донора

Попова Ольга Вікторівна

Попова Ольга Вікторівна

Біохімік вищої категорії групи біохімічного обстеження крові донорів лабораторного відділу

Група обстеження донорів та донорської крові :

  • Група попереднього обстеження донорів крові
  1. Загальноклінічні дослідження – загальне скринінгове дослідження зразку периферичної крові, що передбачає визначення концентрації загального гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів в одиниці об’єму, величини гематокриту, еритроцитарних та тромбоцитарних індексів, а також лейкоцитарної формули. Призначається при диспансерному дослідженні, моніторингу терапії, диференційної діагностики захворювання крові.
  2. Гематологічні дослідження дослідження проводяться на автоматичному гематологічному аналізаторі Місrо СС-20 (High Technology inc, USA) – автоматизована система підрахунку клітин з диференціацією лейкоцитів на 3популяції, аналіз представлений 20 параметрами з тріальним режимом відображення гістограмм для WBC, RBC, PLT. При підрахунку WBC, RBC, PLT використовується прямий метод абсолютного підрахунку, для гемоглобіну – цианідний фотометрический метод, що гарантує точність вимірювання.)
  • Група апробації зразків донорської крові
  1. Імуногематологічні дослідження – Визначення групи крові за системами АВ0 та (або) Резус; виявлення та (або) встановлення титру антиеритроцитарних антитіл; ідентифікація іррегулярних антитіл; діагностика аутоімунних гемолітичних анемій (АІГА); підбір крові для хворих у випадках наявності ауто- та аллоантитіл, а також після кожного повідомлення про несумісність у перехресній пробі; імуногематологічний аналіз післятрансфузійних ускладнень; визначення фенотипу Rh, антигену К або інших антигенів у імунізованих осіб, а також для запобігання алоімунізації хворих, які потребують багаторазової гемотерапії; діагностика імуногематологічного конфлікту між матір’ю та плодом, гемолітичної хвороби плода і новонародженого (ГХПН). Призначається для визначення трансфузійної сумісності, при гемолітичній хворобі новонароджених (визначення несумісності крові матері ат плода за системою АВ0 або резус-фактора), передопераційна підготовка, при вагітності (в тому числі профілактика резус-конфлікта), при нагляді за вагітними з негативним резус-фактором, при не виношуванні вагітності).
  • Група біохімічного обстеження донорської крові
  1. Біохімічні дослідження – визначення білку крові та білкових фракцій, ферментів. Призначається для оцінки стану білкового обміну, загальний моніторинг стану пацієнтів із захворюваннями нирок та печінки, важкими травмами та опіками, онкологічними захворюваннями, моніторингу пацієнтів з гепатитами різної етіології
  2. Дослідження системи гемостазу – визначення глобальних та локальних показників за допомогою Тромбоеластографа ТЕГ 5000 (США) і коагулометра. Призначається для оцінки стану згортаючої системи, при її патології, при діагностиці гемофілії, антифосфоліпідному синдромі, для контролю антикоагуляційної терапії, особливо для профілактики тромболітичних ускладнень при хірургічних втручаннях, травмах, вагітності, пологах.)