(095) 570-47-66 Анкета донора

Відділ відбору донорів

Верховенко Юрій Олексійович

Завідувач відділу відбору донорів, лікар-терапевт вищої категорії

телефон: (057) 337-69-90

Відділ відбору донорів

Відділ відбору донорів має в своєму складі наступні підрозділи:

 • Єдиний донорський центр реєстру донорів;
 • Група з рекрутингу та пропаганди донорства;
 • Маніпуляційна;
 • Буфет.
  Головними функціями діяльності відділу відбору донорів є :

  • комплектування донорів крові, плазми, клітин крові їх облік;
  • збільшення кількості донацій від активних донорів;
  • медичне освідоцтво донорів крові та її компонентів;
  • постійне поновлення штату активних кадрових донорів;
  • контроль за станом здоров`я та даними лабораторного обстеження донорів плазми, яких знаходяться на карантинізації протягом 180 діб;
  • ведення форм медичної документації, що використовуються в закладах служби крові;
  • регулювання потоку донорів для отримання крові та її компонентів з метою скорочення часу їх перебування;
  • обмін інформацією з профільними закладами охорони здоров`я про хворих та носіїв вірусного гепатиту В і С, сифілісу ВІЛ 1/2 та інших інфекційних захворювань;
  • відведення від донорства осіб, які мають постійні або тимчасові протипоказання;
  • проведення до обстеження донорів при підозрі на пострансфузійне зараження реципієнта;
  • розробка та вдосконалення заходів стосовно менеджменту якості в управлінні донорськими кадрами;
  • надання медичної допомоги ЗОЗ з питань організації сучасних видів донорства серед населення.
  • подання донорів, які мають підстави для отримання статусу Почесний донор України
   Функції єдиного донорського центру реєстру донорів

   • реєстрація карток активних донорів та облікових карток донора;
   • видача усних і письмових довідок донорам та особам, які виявили бажання стати донорами;
   • ведення обліку всіх донорів (активних і резервних) території відповідно до вимог;
   • отримання відомостей про донорів, які здали кров у відділеннях трансфузіології та внесення їх до обласного реєстру донорів, отримання та внесення інформації до бази осіб, яким заборонено виконувати донорські функції;
   • виявлення на основі щоденного аналізу відомостей про:
    а)      осіб які порушують строки кроводач;
    б)      осіб які мають протипоказання до донорства.

    • систематичний аналіз (щомісячний, квартальний, за рік) донорства за основними показниками;
    • ведення форм медичної документації, що використовується в закладах служби крові.

Група з рекрутингу та пропаганди донорства

 • Організація та проведення акцій з заготівлі донорської крові та її компонентів;
 • Розвиток корпоративного донорства;
 • Налагодження комунікативних зв`язків з молодіжними, волонтерськими та громадськими організаціями з метою залучення молоді до донорства;
 • Проведення лекцій, бесід, зустрічей в вищих навчальних закладах для популяризації донорства серед студентів та молоді;
 • Розповсюдження наглядної агітаційної інформації;
 • Співпраця з засобами масової інформації з питань необхідності розвитку донорського руху;
 • Ведення реєстрів донорів з рідкісними групами крові та залучення їх до кадрового донорства та систематичної здачи крові;
 • Проведення анкетування та опитування серед донарів з метою покращення процесів в закладах служби крові.
 • Реєстрація та облік осіб, які виявили бажання пройти лабораторне обстеження.

Маніпуляційна

 • Відбір зразків крові у донорів

Відбір зразків крові у осіб, які виявили бажання пройти лабораторне обстеження.

 • Ведення відповідних форм медичної документації та отримання інформованих згод.

Буфет

 • Забезпечення донорів сніданком