(095) 570-47-66 Анкета донора

Відділ бухгалтерского обліку

Попович Наталя Олександрівна

Головний бухгалтер

Метою діяльності відділу бухгалтерського обліку є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання фінансової та бюджетної звітності;
 • ведення необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності,необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями та фінансовими і матеріальними ресурсами;
 • дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань,їх реєстрації в органах Державної казначейської служби, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • забезпечення контроля за наявністю і рухом майна КНП ХОР “ОЦСК”, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, проведення роботи з її списання відповідно до законодавства;
 • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності до контролюючих органів;
 • своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкові платежі);
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • забезпечення дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги;
 • нарахування та оброблення заробітної плати;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;
 • для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.