(095) 570-47-66 Анкета донора

Планово-eкономічний відділ

Зуб Наталія Олексіївна

Заступник директора з економічних питань

Основними завданнями планово-економічного відділу є формування єдиної економічної політики, економічне планування й аналіз економічного стану підприємства.
Діяльність планово-економічного відділу спрямована на виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності та раціонального використання бюджетних коштів.

На відділ покладені наступні обов’язки:

 • робота з бюджетними запитами, кошторисами, довгострокове планування доходів та витрат;
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та окремих операцій чи проектів;
 • контроль за економією та цільовим використанням бюджетних коштів;
 • подання оперативної інформації контролюючим органам та органам управління;
 • аналіз виконання діючих національних та регіональних програм;
 • проведення аналізу Фонду заробітної плати, розробка мотиваційних механізмів управління персоналом;
 • формування штатного розпису та внесення до нього змін;
 • проведення розрахунків собівартості компонентів крові та послуг;
 • розробка та впровадження методик управління складськими запасами матеріалів та готової продукції;
 • розширення ринків збуту готової продукції та послуг;
 • укладання договорів з Контрагентами, які використовують в своїй діяльності продукцію (компоненти крові) та послуги (лабораторні дослідження) які виробляє КНП ХОР “ОЦСК”;
 • укладання договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг у сторонніх організацій;
 • проведення розрахунків та економічний аналіз при укладанні договорів зі сторонніми організаціями;
 • організація та проведення закупівель товарів, робіт, послуг з використанням електронної системи відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ;
 • контроль за використанням матеріалів медичного призначення та обладнання, отриманих у централізованому порядку за кошти державного бюджету;
 • контроль за використанням енергоносіїв згідно затверджених лімітів;
 • контроль за оплатою спожитих комунальних послуг та орендної плати орендарями;
 • написання стандартних операційних процедур та документації з системи управління якістю для забезпечення ефективної роботи планово-економічного відділу, бухгалтерської служби та злагодження його взаємодії з іншими підрозділами КНП ХОР “ОЦСК”;
 • адаптація облікових програм (бухгалтерської та донорської) для проведення всебічного економічного аналізу руху готової продукції, складських запасів, а також динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • участь у розробці та адаптації облікової політики КНП ХОР “ОЦСК”.