(095) 570-47-66 Анкета донора

Лабораторне відділення

Тупотілов Олександр Володимирович

Завідувач лабораторного відділення

Лабораторне відділення – це самостійний структурний підрозділ, який оснащено найсучаснішим устаткуванням для проведення клінічних, гематологічних, біохімічних, серологічних, бактеріологічних, а також молекулярно-генетичних досліджень. Працівники відділення мають високий рівень підготовки, безперервно підвищують свої знання та проводять близько 1 мільйона досліджень за різними напрямками щорічно.

Запроваджена система якості відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги», використання засобів вимірювальної техніки, які регулярно проходять метрологічний контроль, та медичних виробів, які мають державну сертифікацію, забезпечують достовірність кожного лабораторного результату. Лабораторне відділення зареєстроване в міжнародній програмі зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень ЕQAS (Франція) за напрямками ВІЛ/Гепатити).

Лабораторне відділення виконує дослідження за наступними напрямками:

Визначення групи крові за системами АВ0 та (або) Резус; виявлення та (або) встановлення титру антиеритроцитарних антитіл; ідентифікація іррегулярних антитіл; діагностика аутоімунних гемолітичних анемій (АІГА); підбір крові для хворих у випадках наявності ауто- та аллоантитіл, а також після кожного повідомлення про несумісність у перехресній пробі; імуногематологічний аналіз післятрансфузійних ускладнень; визначення фенотипу Rh, антигену К або інших антигенів у імунізованих осіб, а також для запобігання алоімунізації хворих, які потребують багаторазової гемотерапії; діагностика імуногематологічного конфлікту між матір’ю та плодом, гемолітичної хвороби плода і новонародженого (ГХПН). Призначається для визначення трансфузійної сумісності, при гемолітичній хворобі новонароджених (визначення несумісності крові матері ат плода за системою АВ0 або резус-фактора), передопераційна підготовка, при вагітності (в тому числі профілактика резус-конфлікта), при нагляді за вагітними з негативним резус-фактором, при не виношуванні вагітності).

Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту С (Anti-HCV), антитіл до Treponema pallidum (anti-TP, сифіліс), до ВІЛ типу ½ (HIV Ag/Ab). Серологічні дослідження проводяться відповідно до міжнародних стандартів на сучасному високотехнологічному обладнанні – імуно-ферментна система «Sunrise» (Sanofi, Франція) та автоматичному імуно-хемілюмінесцентному аналізаторі закритого типу Architect I 2000 sr фірми Abbott (США). Імуно-хемілюмінесцентний аналізатор є потужним функціональним методом для діагностики in vitro, забезпечує результати аналізів високої якості та з мінімальними витратами на їх проведення. Виробнича потужність аналізаторів становить 200 тестів на годину. Технологія CHEMIFLEX та автоматизація процесів, які покладені в основу роботи аналізатора, забезпечують високу чутливість при низьких значеннях аналізу, виключають можливість перехресного забруднення, знижують ризик аналітичної помилки.

NAT дослідження вірусів HIV-1 групи M та О, HIV-2, HCV та HBV. Наявна система Cobas s 201найсучасніший NAT-скринінг, що забезпечує повну автоматизацію процесів від пулювання, апмліфікації і визначення до отримання протоколу з результатами.)

Дослідження проводяться за напрямком санітарна бактеріологія – контамінація медичних приміщень, поверхонь; контроль ефективності стерилізації виробів медичного призначення. Перелік мікробіологічних досліджень, що виконується, дозволяє оцінити забезпечення санітарного благополуччя, а також стерильність трансфузійних середовищ. А також проведення вхідного контролю консервованої донорської крові для гарантії забезпечення ідентифікації і стандартизації заготовлених доз, відповідності вимог діючої нормативної документації, дотримання контролю умов і термінів транспортування з одного боку та унеможливлення використання крові для виготовлення компонентів з потенціальним ризиком небезпеки.)

 

Наразі заплановано розширення переліку досліджень  Докладніше …