(095) 570-47-66 Анкета донора
кардіомаркерів – Натрійуретичний пептид типу В (BNP), гомоцистеїн, міоглобін STAT, креатинкиназа-MB (СК-МB STAT), тропонін I високої чутливості (cTnI hs STAT), тропонін I STAT)
онкомаркерів – Альфа фетопротеин (АФП), онкомаркер яичников (СА 125), онкомаркер молочной железы (СА 15-3), онкомаркер поджелудочной железы (СА 19-9), раково-эмбриональный антиген (РЭА), Онкомаркер легких (CYFRA 21-1), Онкомаркер яичников (НЕ-4), Простат-специфический антиген общий (ПСА общ., tPSA), Простат-специфический антиген свободный (ПСА св., PSAfree), антиген плоскоклытинноъ карциноми (SCCА), пепсиноген І та пепсиноген ІІ типів, онкомаркер легень ProGRP, нейроенолаза легені (NSE (легені)), маркер гепатоцелюлярної карциноми (PIVKA)
тиреоїдної панелі – антитіла до тиреоглобуліну (Anti-Tg), тироксин вільний (Free T4), тироксин загальний (Total Т4) трийодтиронін вільний (Free T3), трийодтиронін загальний (Total T3), тиреоглобулін, тиреотропін (TSH)
метаболічної панелі – кортизол, феритин, інсулін, антитіл до циклічного цитрульованого пептиду (anti-CCP), активний вітамін В 12 (Active B12), С-пептид, фолати, глікірований гемоглобін  (HbA1c), інтактний паратериоїдний гормон (Intact PTH), вітамін D загальний (25-OH Vitamin D)
репродуктивної панелі – Дегидроэпиандостерон  (DHEAS), естрадіол, фоликулостимулюючий гормон (FSH), прогестерон, пролактин, глобулін, що пов’язує полові гормони (SHBG), хор іонічний гонадотропін людини загальний (Total β-hCG)
внутрішньоутробних інфекцій Torch-інфекції

 

– антитіла класу IgG до цитомегаловірусу (СМV IgG), авідність антитіл класу IgG до цитомегаловірусу (СМV IgG Avidity), антитіла класу IgМ до цитомегаловірусу (СМV IgМ), антитіла класу IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG), антитіла класу IgМ до вірусу краснухи (Rubella IgM), антитіла класу IgG до токсоплазмозу (Toxo IgG), авідність антитіл класу IgG до токсоплазмозу (Toxo IgG), антитіла класу IgМ до токсоплазмозу (Toxo IgM)
інших інфекцій – антитіла класу IgG до вірусу інфекційного мононуклеоза – вирусу Эпштейна – Барр (EBV VCA IgG), антитіла класу IgМ до вірусу інфекційного мононуклеоза – вирусу Эпштейна – Барр (EBV VCA IgМ), ядерний антиген вирусу Эпштейна – Барра IgG (EBV EBNA -1 IgG)
маркери гострої ниркової недостатності – нейтрофільний желатиназо-асоційований ліпокалін (uNGAL)
медикаментозний моніторинг  – Теофілін, метотрексат, циклоспорин, такролімус, сиролімус, гентаміцин, карбамезепін, фенобарбітал, вальпроєва кислота, дигоксин, ванкоміцин

Головний принцип діяльності лабораторного відділення – якість вимірювань – за кожним результатом стоїть здоров’я пацієнта!