Яворський В. В. Клітинний та гуморальний адаптивний імунітет у донорів при систематичних плазмадачах. Органiзацiя наукових медичних дослiджень Salutem, 2014.

  • 22.08.2018

В галузi трансфузiологiї спостерiгаеться зростання потреби у повноцiнних компонентах донорської кpoвi, та зокрема плазми, що викликано збiльшенням високотехнологiчних оперативних втручань в кардiохiрургii, ортопедii, онкологii, тощо.

Скачати