Вакансії

Вакансія: Бактеріолог

Телефон: 057-337-85-01 099-234-73-64

Місце роботи: вулиця Клочківська, 366

Вид зайнятості: повна зайнятість

Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю, стаж роботи за професією бактеріолога є перевагою.

Умови роботи: понеділок-п’ятниця – робочі дні, субота, неділя – вихідні дні, з 08:00 до 16:15.

Опис вакансії:

 • Організація і виконання роботи, спрямованої на виконання санітарно-бактеріологічного контролю умов заготівлі крові, її компонентів, бактеріологічного контролю продуктів крові у відповідності до вимог нормативної документації, СОП і Специфікації.
 • Виконання бактеріологічних досліджень нетестованої донорської крові, її компонентів на стерильність, дотримуючись вимог санепідрежиму з використанням деззасобів, у тому числі тих, що містять хлорвмісні речовини. Проведення щоденного перегляду та облік дослідних зразків на наявність умовно патогенних мікроорганізмів.
 • Проводить роботу з приготування і зберігання музею тест-штамів мікроорганізмів.
 • Проведення контролю виготовлення поживних середовищ в т.ч. і поживних середовищ з використанням нетестованої донорської крові.
 • Контроль якості поживних середовищ на ростові властивості і на стерильність.
 • Контроль підготовки парових стерилізаторів до роботи і проведення стерилізації з використанням хімічних, біологічних та фізичних методів контролю.

Вакансія: Інженер з охорони праці

Телефон: 057-337-85-01 099-234-73-64

Місце роботи: вулиця Клочківська, 366

Вид зайнятості: повна зайнятість

Вимоги: повна вища освіта відповідного профілю, стаж роботи за професією інженера з охорони праці – не менше 2 років.

Умови роботи: понеділок-п’ятниця – робочі дні, субота, неділя – вихідні дні, з 09:00 до 17:30

Опис вакансії:

 • Контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії.
 • Розробка проектів планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працівників.
 • Вивчення умов праці на робочих місцях, участь в упровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності, періодичності фізіологічних функцій людини, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збереження здоров’я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці.
 • Погодження інструкції з охорони праці, програм навчання працівників, організація пропаганди і вивчення працівниками підприємства правил безпечних методів роботи, виробничої санітарії, сприяння упровадженню спеціальних комплексів виробничої гімнастики, створенню комфортних зон, місць і відпочинку.
 • Проведення інструктажів (навчання) з питань охорони праці працівників підприємства.
 • Участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров’я працівників.
 • Розслідування випадків виробничого травматизму, професійних або непрофесійних захворювань, вивчення їх причин, аналіз ефективності запровадження заходів щодо їх запобігання.
 • Контроль правильності складання заявок на спецодяг, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, а також витрати підрозділам підприємства асигнувань на охорону праці.
 • Складання звітності у строки і за формами, які встановлені органами статистики тощо.