ТЕГ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» (далі – КНП ХОР «ОЦСК») з метою профілактики та корекції порушень системи гемостазу, ускладнень, особливо у реципієнтів, які отримують трансфузійну допомогу, антикоагулянту терапію проводить дослідження системи гемостазу на сучасному обладнанні методом тромбоеластографії.

Тромбоеластографія (ТЕГ- 5000) — це нові можливості інтегральної оцінки гемостазу в медицині. Оперативна оцінка стану і функціональної взаємодії всіх ланок системи гемостазу і фібринолізу, а також дослідження реологічних характеристик крові (Додаток 1)

Мета застосування тромбоеластографії:·  Діагностика порушень системи гемостазу, профілактика тромбозів та кровотеч·  Контроль за станом судинно- тромбоцитарного, коагуляційного і фібринолітинчого ланок системи в режимі реального часу·  Можливість здійснювати адекватний підбір доз дезагрегантів, антикоагулянтів, активаторів фібринолізу·  Можливість вибору індивідуального алгоритму протитромботичної терапії у хворих з будь-якою патологією·  Трансфузійна корекція вагітних та породіль під час вагітності та пологів.

Коагулометричні тести достовірні, але не дають повної картини системи гемостазу. Чи може лікар своєчасно діагностувати та призначити трансфузійну корекцію без обліку повної картини гемостазу? Чи може визначитись наскільки великий ризик тромбозів у наших пацієнтів? Наскільки великий ризик кровотеч у породіль? Обгрунтувати призначення трансфузій компонентів крові «Тромбоцити» та «Свіжозаморожена плазма»

ТЕГ- 5000 застосовується в різних областях медицини: серцево-судинна хірургія, кардіологія, гематологія, хірургія, онкологія, акушерство-гінекологія та ін.
Попередній запис проводиться за телефонами: (057) 337-33-96; (057) 337-84-95.

Алгоритм дій для закладів охорони здоров’я щодо проведення консультативного дослідження системи гемостазу методом тромбоеластографії та направлення (Додаток 3)

Алгоритм дій дій для закладів охорони здоров’я (Додаток 1)

Направлення на дослідження (Додаток 3)

TEG 5000