fbpx

Структурні підрозділи закладу

Адміністративно-управлінський персонал

Відділ управління та забезпечення якістю

Одним з найважливіших питань ефективної діяльності закладу служби крові, що забезпечує його конкурентноздатність та позитивний імідж є гарантія якості виготовляємої продукції, яку забезпечує відділ технічного контролю.

Відділ відбору донорів

Відділ відбору донорів має в своєму складі наступні підрозділи:

  • Єдиний донорський центр реєстру донорів;
  • Група з рекрутингу та пропаганди донорства;
  • Маніпуляційна;
  • Буфет.

Відділ заготівлі крові та її компонентів

Відділ заготівлі крові та її компонентів (ВЗК) є високоспеціалізованим центром, в умовах централізації служби крові, проводить переробку всієї заготовленої донорської крові та виготовлення її компонентів для забезпечення потреб населення регіону.

Лабораторне відділення

Лабораторне відділення – це самостійний структурний підрозділ, який оснащено найсучаснішим устаткуванням для проведення клінічних, гематологічних, біохімічних, серологічних, бактеріологічних, а також молекулярно-генетичних досліджень. Працівники відділення мають високий рівень підготовки, безперервно підвищують свої знання та проводять близько 1 мільйона досліджень за різними напрямками щорічно.

Відділення логістики з центром управління запасами

Відділ логістики взаємодіє з ЗОЗ міста та області:
приймає заявки згідно договорів на компоненти та препарати крові з закладів охорони здоров’я
забезпечує компонентами крові заклади охорони здоров’я …

Центр гемокорекції

Відомо, що функціонування органів і систем безпосередньо залежить від стану крові. В даний час кров не стільки переливають, як навпаки, витягують і очищають від токсичних речовин. Іншими словами, здійснюють екстракорпоральну гемокорекцію.

Відділ трансфузіологічної допомоги

Відділ трансфузіологічної допомоги є структурним підрозділом КЗОЗ ХАРКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ.

Політика відділу спрямована на проведення комплексу заходів для забезпечення і постійного підвищення якості організаційно-методичної та аналітичної роботи, координації діяльності та взаємодії з відділеннями трансфузіології області і міста у єдиному інформаційному просторі.

Відділ забезпечення медичними виробами

Діяльність відділу забезпечення медичними виробами направлена на забезпечення безперебійного функціонування закладу служби крові, а основним напрямком його діяльності є постачання якісних виробів медичного призначення для забезпечення гарантування якості продукції, що виробляється.

Відділ кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом КЗОЗ Харківського обласного центру служби крові та безпосередньо підпорядковується головному лікарю. 

Планово-Економічний відділ

Основними завданнями планово-економічного відділу є формування єдиної економічної політики, економічне планування й аналіз економічного стану підприємства.
Діяльність планово-економічного відділу спрямована на виявлення і використання фінансових резервів з метою досягнення найбільшої ефективності діяльності та раціонального використання бюджетних коштів.
Очолює відділ заступник головного лікаря з економічних питань Воліков Володимир Володимирович.

Відділ бухгалтерского обліку

Відділ  Бухгалтерського обліку – це структурний підрозділ КЗОЗ ХОЦСК,який підпорядковується безпосередньо головному лікарю. Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Відділ автоматизованої системи управління

Відділ автоматизованої системи управління контролює та забезпечує якість інформаційного простору Харківського обласного центру служби крові.

Найважливіше завдання автоматизованої системи управління — підвищення ефективності управління об’єктом на основі зростання продуктивності праці і вдосконалення методів планування процесу управління.

Очолює відділ начальник відділу автоматизованої системи управління Чиркова Катерина Сергіївна.

Господарська служба

Центральне стерилізаційне відділення

Юридична допомога