(057) 341-48-78

Група типування, підбору сумісної крові та консультацій

Журихіна Лариса Федорівна

Лікар-лаборант вищої категорії

Група типування, підбору сумісної крові та консультацій

Імуногематологічні дослідження – Визначення групи крові за системами АВ0 та (або) Резус; виявлення та (або) встановлення титру антиеритроцитарних антитіл; ідентифікація іррегулярних антитіл; діагностика аутоімунних гемолітичних анемій (АІГА); підбір крові для хворих у випадках наявності ауто- та аллоантитіл, а також після кожного повідомлення про несумісність у перехресній пробі; імуногематологічний аналіз післятрансфузійних ускладнень; визначення фенотипу Rh, антигену К або інших антигенів у імунізованих осіб, а також для запобігання алоімунізації хворих, які потребують багаторазової гемотерапії; діагностика імуногематологічного конфлікту між матір’ю та плодом, гемолітичної хвороби плода і новонародженого (ГХПН). Призначається для визначення трансфузійної сумісності, при гемолітичній хворобі новонароджених (визначення несумісності крові матері ат плода за системою АВ0 або резус-фактора), передопераційна підготовка, при вагітності (в тому числі профілактика резус-конфлікта), при нагляді за вагітними з негативним резус-фактором, при не виношуванні вагітності).